Familie øyner håp i kampen mot utvisning

Nytt håp: Familien Grødahl har vært i en vanskelig situasjon etter at kona Donna fikk et utvisningsvedtak mot seg. En ny forskrift gjør at familien har fått nytt håp om fortsatt samliv
Foto: Privat
Familie i Kristiansund håper en endring i regjeringens utlendingsforskrift skal gi opphold til kona, som Udi vil utvise.
0Shares

Utrop skrev om saken til familien Grødahl i april. Der kom det fram at utlendingsmyndighetene vil kaste småbarnsmoren Donna Grødahl ut av landet. Begrunnelsen er at ektemannen ikke hadde høy nok inntekt i 2008 og 2009. Men Øystein Grødahl tjener nå mer enn nok til å forsørge kona.

Nå kan saken ha tatt en ny vending. Det ble nemlig klart mandag at en endring i regjeringens utlendingsforskrift nå trer i kraft. Vurderinger som dreier seg om barnas situasjon, skal komme tydeligere fram i alle vedtak om utvisninger hvor barn blir berørt.

– Hvis dette stemmer, er det helt topp! utbryter familiefar Øystein Grødahl overfor Tidens krav

Etter at kona Donnas søknad om opphold ble endelig avvist i mars, har hun oppholdt seg ulovlig med mannen og datteren sin i Kristiansund.

I en fersk dom fra Strasbourg ble Norge felt etter å ha utvist en dominikansk kvinne, og på den måten brutt barnekonvensjonen ved å nekte kvinnens to barn samvær med sin mor.

Når den norske regjeringen parallelt med dette spesifiserer at myndighetene er nødt til å begrunne utvisninger som berører barn, sender dette en klar beskjed om at barnas rett til å være med sine foreldre vil kunne påvirke et utvisningsvedtak.

– Dette må bety at vår sak blir tatt opp igjen, og jeg vil mene at Donna nesten garantert får opphold nå, stråler Grødahl.

– Ikke garanti
Statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet sier til Tidens Krav at den ferske forskriftsendringen ikke kan garantere noen annen behandling av saker som familien Grødahls.

– Dette innebærer ingen materiell endring i hvordan utlendingsmyndighetene arbeider. Endringen er et uttrykk for at vi vil vektlegge barns rettssikkerhet tydeligere i utvisningssaker hvor det er snakk om en omsorgsperson, sier han.

Lønseth påpeker at Donna Grødahls søknad er ferdig behandlet, og at familier som har fått avslag ikke kan vente gjenopptakelse av sakene sine i kjølvannet av forskriftsendringen.