Hvordan kan innvandrerkvinner hjelpe kvinner i sine hjemland?

0
Gjesteforelesere skal snakke om hvordan Norge jobber for å hjelpe kvinner og hva innvandrerkvinnene selv kan gjøre.

Klemt mellom Kina og klima

0
I årene fram mot 2020 må kraftintensiv industri ta stilling til sin produksjon i Norge. Kommersielle kraftkontrakter løper ut, og det er behov for nye...

Gratis soppkurs for fremmedspråklige

0
Dette er et kurs hvor du lærer hvilke sopper du kan spise og hvilke som er farlige. Du vil også få plukke sopp i skogen sammen med lærerne.

Pilgrimsvandrere – og religionsperspektiver i mediene

0
Samarbeidsrådet for tros-og livssynsamfunn, som dekker hele bredden av religioner i Norge, arrangerer seminar over to separate dager 30.og 31. mai om hva det innebærer for mange samfunnsområder at religiøs utfoldelse krever sin plass.