Pilgrimsvandrere – og religionsperspektiver i mediene

 
Samarbeidsrådet for tros-og livssynsamfunn, som dekker hele bredden av religioner i Norge, arrangerer seminar over to separate dager 30.og 31. mai om hva det innebærer for mange samfunnsområder at religiøs utfoldelse krever sin plass.
0Shares

I skole, spesielt rundt kvinner og jobbdeltakelse, som arbeidsgivere og i omsorgsyrker blir alle berørt. Vi trenger en klart definert tros- og livssynspolitikk, samt lover som setter grenser og beskytter. Dette blir den første politiske debatten etter at regjeringen besluttet å legge frem en stortingsmelding om tro- og livssynspolitikk «om en stund». Forfatter, debattant og forsker britisk-indiske Kenan Malik representerer en av Europas mest spennende stemmer og vil også snakke om « immigration, integration and alienation».

Ingen påmelding nødvendig. 

Ingen deltakeravgift.