Hvordan kan innvandrerkvinner hjelpe kvinner i sine hjemland?

 
Gjesteforelesere skal snakke om hvordan Norge jobber for å hjelpe kvinner og hva innvandrerkvinnene selv kan gjøre.
0Shares