Norsk jødisk hverdagsliv gjennom 150 år

Gjennom sin egen families historie, forteller Mona Levin om den jødiske immigrasjonen til Norge fra 1851.
En vellykket integrasjonshistorie
som likevel endte tragisk for den jødiske minoriteten under 2.
verdenskrig.