-Reaksjoner mot innskrenkninger i ytringsfriheten

Justisminister Knut Storberget og regjeringen har i sitt forslag til ny straffelov foreslått innskrenkinger i ytringsfriheten ved å straffe de som krenker religioner.
Isabell Sterling
Latest posts by Isabell Sterling (see all)

Regjeringen fjerner blasfemiparagrafen, men utvider istedet den såkalte rasismeparagrafen til også å omfatte ”kvalifiserte angrep på
religion eller livssyn for å verne ulike religioner og den enkeltes religiøse
følelser.”

– Ytringsfriheten er en skjør plante som må vernes om. Det
er skremmende at ytringsfriheten så lett kan forhandles bort. Det er
beklagelig,  sier professor Francis Sejersted,
styreleder i fritt ord til Aftenposten.

Han har, sammen med en rekke profilerte professorer, kunstnere og mediefolk
skrevet under oppropet ”Nei til straff for religionskritikk.” Han mener
forslaget innskrenker religionskritikken, og at regjeringen i realiteten reaktiverer
en sovende blasfemiparagraf.

Ifølge Aftenposten er det Senterpartiet som har presset gjennom forslaget mot Aps og justisminister Knut Storbergets vilje.

Saken hadde vært gjenstand for grundig behandling i storfraksjonen
(Ap, SV og Sp) på Stortinget før regjeringen skulle ta endelig
standpunkt. Alle var klar over at Sp i sitt partiprogram hegner om
blasfemiparagrafen. Men ”ingen” i fraksjonen trodde Sp skulle vinne
frem med sitt syn i selve stortingsproposisjonen, skriver Aftenposten.

Oppropet ”Nei til straff for religionskritikk” har i dag
4870 underskrifter.