Fem om omskjæring

0
Ute i Oslos paradegate har Utrops medarbeidere forhørt seg om folks syn på omskjæring. Vi stilte følgende spørsmål:Bør omskjæring av gutter forbys?Er et forbud mot omskjæring av gutter et angrep på religionsfriheten? Er omskjæring av gutter og jenter sammenlignbare – i så fall hvordan? Når har staten rett til å gripe inn og bestemme at religiøse skikker skal forbys? 

Bruker 130 millioner mot tvang

0
Til sammen har staten planlagt å bruke 130 millioner statlige kroner i arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og ekstrem sosial kontroll i perioden 2008-2016. Hittil har arbeidet resultert i 3879 registrerte saker.

Får ikke ha kjæreste

0
Ære styrer fremdeles mange unges liv. 60 prosent mener ære er viktig, og 30 prosent frykter vold hvis de skader familiens ære. Det viser en anonym spørrerunde Utrop har gjort på videregående skoler i Oslo-området. Å ha kjæreste er helt utelukket for mange unge. 

Forklarer manglende tilhørighet

0
Noor Jdid slet med å finne tilhørighet både i Norge, i fødelandet De forente arabiske emirater og i foreldrenes fødeland, Syria. Hun brukte mastergradsoppgaven sin til å finne svaret. Det ble til ei bok som 28-åringen debuterte med.

Kollektivet

0