Håper på fargeblindt teater i nær framtid

0
– Har man et mangfoldig innhold på scenen, dukker også et mangfoldig publikum opp. Folk vil se noe de kan kjenne seg igjen i, sier studentene ved Det multinorske, som er et program for skuespillere med minoritetsbakgrunn. 

I felten mot tvang og ekstrem kontroll

0
Skjoldvor Fjeldvær var med å lede arbeidet mot tvangsekteskap og ekstrem sosial kontroll i IMDi da det startet opp i 2008. Nå jobber hun selv i felt direkte med de berørte.

Kamp for selvstendige valg

0
Samfunnsstiftelsen Ungdom mot vold ønsker å øke bevisstheten om valg av livspartner. De mener at klare og tydlige holdninger er viktige i arbeidet mot tvangsekteskap. 

Vil starte revolusjon mot Hamas fra Lillehammer

0
Den norske filmregissøren og aktivisten Eyad Aborouk er talsmann for den nystartede palestinske Tamarod-bevegelsen, som jobber for å kaste Hamas fra makta i Gaza: – Vi kjemper for demokrati og frihet fra undertrykkelsen til Hamas, sier Abourouk.

– Er man likestilt om man ikke er tvangsgiftet eller omskåret?

0
Anita Rathore, leder i Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene, stiller spørsmål om tvangsekteskap og omskjæring er de største likestillings- og integreringsutfordringene vi står overfor.

Frivillige får tilskudd til å jobbe mot tvang

0
Selvstendig Demokratisk Kurdisk Kvinnegruppe er én av 31 organisasjoner som får penger av staten til å jobbe mot tvangsekteskap og ekstrem sosial kontroll. 

Kollektivet

0
 

Får ikke ha kjæreste

0
Ære styrer fremdeles mange unges liv. 60 prosent mener ære er viktig, og 30 prosent frykter vold hvis de skader familiens ære. Det viser en anonym spørrerunde Utrop har gjort på videregående skoler i Oslo-området. Å ha kjæreste er helt utelukket for mange unge. 

Ironi kan ikke endre holdninger

0
Folk flest forstår ikke ironi. Det gjelder også innvandrerbefolkningen. Kan ironi som metode bidra til holdningsendring?

Utrop for fem år siden: Aksjonerte mot kjønnslemlestelse

For første gang i Norge deltok i går en norsk-somalisk forening i en internasjonal markering mot kjønnslemlestelse. Markeringen foregikk samtidig i 15 europeiske land.