Kamp for selvstendige valg

Tvangsekteskap fortsetter å bekymre i Norge
Foto: Scanstockphoto
Samfunnsstiftelsen Ungdom mot vold ønsker å øke bevisstheten om valg av livspartner. De mener at klare og tydlige holdninger er viktige i arbeidet mot tvangsekteskap. 
Koubang Mbilase Enyam
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

Ungdom mot Vold (UmV) jobber forebyggende for å ta tak i utfordringer barn og unge opplever. Arbeidet deres mot ekstrem kontroll (innforstått tvangsekteskap) har omfattet både gutter og jenter i Oslo og Akershus-skolene. 

– Vårt arbeid med guttene startet da en av minoritetsrådgiverne på en av skolene vi samarbeider med for noen år tilbake erfarte at vi hadde en kommunikasjonstilnærming som kunne være nyttig i det forebyggende arbeidet mot tvangsekteskap sier nestleder og fagansvarlig i UmV, Kemal Yaldizli. 

Behov for innsikt
UmV har utviklet et program som heter Kognitiv Atferdsmestring i Praksis (KAMP) for både gutter og jenter i arbeidet mot tvangsekteskap. De har som mål å forebygge at unge mennesker blir utsatt for eller utsetter andre for et ekstrem sosialt press i deres valg. I 2013 har UmV i samarbeid med en av minoritetsrådgiverne arbeidet med å videreutvikle gjennomførte gruppesamtaler, slik at jentene og guttene i fellesskap får drøftet ulike problemstillinger knyttet opp mot sosial kontroll og hva som skal til for at de skal de klare å ta selvstendige valg.

Problemet med at unge blir utsatt for eller utsetter andre for sosial kontroll i valget av ektefelle er meget stort.

– Bakgrunnen for dette er at samtidig som guttene har vært i samtale med UmV, har jentene hatt samtaler med minoritetsrådgivere. Sammen med minoritetsrådgiveren ønsker vi i denne forbindelse å bidra med kompetanseutvikling for gode måter å gå frem på, sier Yaldizli.

– Finnes det mørketall når det gjelder tvangsekteskap i Norge? 

– Etter vår erfaring er problemet med at unge blir utsatt for eller utsetter andre for sosial kontroll i valget av ektefelle meget stort, sier han.