Ny bevegelse går mot “blanding av folkeslag”

0
– Dere ’68-ere har sørget for å frarøve oss vår fremtid, vår kultur og våre tradisjoner, sier de franske ungdommene på YouTube. Nå har den nylig stiftede "Identitets-bevegelsen" spredt seg til Norge.   

«Rasistisk motiv» må tas mer på alvor

0
Det er for høy terskel før politiet eller påtalemakten reiser tiltale etter «rasistisk motiv» som skjerpende omstendighet. Og enda færre dommer hvor denne bestemmelsen kommer til anvendelse. Jacob Kuteh-saken er et ferskt eksempel, mener redaktør Majoran Vivekananthan. 

Utrop retter

0
I forrige nummer av Utrop...

Verden rundt

0
Vil angripe turister Isla...

Notiser side 8 og 9

0
To kurdere og 32 nordmenn...

De arbeidsvillige

Vi må fortelle historiene til alle dem med minoritetsbakgrunn som har gjort ærlige forsøk på å bidra til samfunnet, men som har blitt slukt av NAV-systemet eller hindret i sin personlige fremgang på grunn av fordommer, utestenging eller sviktende tillit til "innvandrere". Det mener Ubah Aden (A). 

SOS Rasisme reagerer på hijab-brenning

- Brenningen av skaut er en handling som kan føre til trakassering av mange kvinner som bruker dette plagget. 

Du kan bestille ordbøker om arbeid

0
Fagforeningen LO har skrevet ordbøker som gjør det lettere å være arbeidsinnvandrer. Ordbøkene finnes på arabisk, tyrkisk, polsk, russisk og engelsk. 

Leksehjelp og svømmekurs nedlagt

0
Den frivillige organisasjonen Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MiR) fikk mer enn halvert tilskuddet ved revidert statsbudsjett fra 500.000 til 200.000 kroner. 

Hjelper deg med norsken

0
Flerkult er en gruppe som jobber på bibliotekene. De jobber med å hjelpe innvandrere å finne gode bøker og aviser på lettere norsk.