Hva du må vite om å leie

Det er viktig å ha klare avtaler mellom utleier og leietaker. Det sier Ingeborg Flønes, som er direktør i Forbrukerrådet
foto: Pressebilder
Når du leier en leilighet, kan det bli konflikter og krangler. Forbrukerrådet er et kontor som gir råd om dine rettigheter. De har noen råd om leie. 
0Shares

I Norge eier mange sin egen leilighet. Men det er også mange som leier hus eller leilighet av andre, og da kan det lett blir konflikter og krangling. 

– Det vil alltid bli noen uenigheter, men det gjelder å planlegge godt. Vi foreslår noen regler for at både leietaker og utleier kan sove trygt, sier Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet.

De fleste som klager, klager fordi de krever erstatning. En annen vanlig klage er at leietaker ikke har betalt husleia.

Sett aldri depositum inn på utleiers personlige konto.

– Hvis du leier et hus, er det viktig at du har en klar avtale med utleier når du flytter inn. Det er også viktig at utleier ser på leiligheten før du flytter ut. Da unngår du at utleier sender deg en regning senere, for eksempel fordi du ikke har vasket godt nok eller fordi noe i leiligheten er ødelagt, sier Flønes.

Forbrukerrådet har en inventarliste og skjema for utflytting og innflytting. Her kan du skrive ned skader. Da er det ingen som tviler på hva som er skjedd i mens du har bodd i leiligheten.

Hun har også et godt råd til utleier.

– Du må få en signert kontrakt fra leietaker. Men du bør også sjekke referanser hos forrige utleier eller andre som kjenner leietakeren. Da er du sikker på at du får betaling, sier Flønes.

Du finner kontrakter, lister og skjema på forbrukerrådet.no.

Depositum på egen konto
Forbrukerrådet forteller også at det er mange uklarheter om depositum.

– Sett aldri depositum inn på utleiers personlige konto. Du har ingen kontroll med den, og det kan bli vanskelig å få pengene tilbake, advarer Ingeborg Flønes.

Utleier kan ikke kreve at depositum skal dekke mer enn seks måneders husleie. Depositum skal dere sette inn på egen depositumskonto, og den skal stå i leietakers navn.

– Er du student, er det viktig å vite at denne regelen ikke gjelder for studentsamskipnadene. De kan sette pengene dine på en felles depositumskonto som tilhører samskipnaden, forteller hun.

Du må alltid ha kontrakt når du leier en leilighet eller et hus. Du må også vite hva som skal stå i kontrakten.
Foto : Daniel Moyle

Hva er inkludert i leien?
Husleien skal dekke alle utgifter, men strøm er som regel unntatt. Er det vannmåler i boligen, kan utleier ta betalt for vann, men det skal stå i kontrakten.

– Leietaker kan ikke forvente at internett og kabel-TV er inkludert. Det er bra at det er med i leien. På den annen side kan ikke utleier plutselig sende ekstraregninger, det er leien i kontrakten som gjelder, sier hun.

Vedlikehold
Leietakeren har noe ansvar for å reparere ting i leiligheten. Du må selvfølgelig vaske, men du har også ansvar for dørlås, dørhåndtak, kraner, vannklosett og varmtvannsbereder. Du må også bytte batteri i røykvarslerne, og skifte sikringer.

– Loven åpner for å avtale mer, så det er viktig å sjekke hva som står i kontrakten. Deler leietaker bolig med utleier, er det for eksempel greit å vite hvem som har ansvar for snømåkingen, sier Flønes

Oppsigelsestiden
Det vanlige er å ha tre måneders oppsigelsesfrist, men mange utleiere vil ha en avtale som gjelder fra en dato til en annen dato.

– En tidsbestemt avtale skal være på minst tre år. Det er unntak for hybler og sokkelleiligheter når utleier bor i huset. Da sier regelen ett år. Har du som utleier en annen god grunn, som at du skal på utenlandsreise et halvt år, er det mulig å avtale kortere periode, men det må være med i avtalen, sier Flønes.

Ved uenighet
Hvis du er uenig med utleier om noe, og dere ikke greier å løse saken dere imellom, finnes det egne husleietvistutvalg i Oslo, Trondheim og Bergen som kan hjelpe deg. Bor du et sted som ikke har husleietvistutvalg, kan du gå til konfliktrådet eller forliksrådet.

Råd om leie av leilighet:

  • Bruk kontrakt
  • Sjekk referanser
  • Bruk innflyttings- og utflyttingsskjema
  • Vær enige om vedlikeholdsplikter
  • Ha klar og lovlig oppsigelsestid
  • Depositum skal stå på egen konto
  • Blir leietaker og utleier uenige, kan du gå til husleietvistutvalget. Har du ikke et der du bor, kan du gå til forliksrådet eller konfliktrådet