Oslopolitiets menneskerettsbrudd

Det kan ikke være slik at politiet erklæres uskyldige når det motsatte er bevist.