Vi krever handling for mennesker på flukt!

1Shares

Thursday, 4 June 2020

Eidsvolls plass
Eidsvolls plass, Oslo, Norway

– Datoen er kun midlertidig –
Kjære alle dere som hadde planlagt å komme på markering. Vi har ikke lyst til å avlyse eller utsette, men vi er samtidig nødt til å ta hensyn til smittevern. Vi mener at det er verdt å samles for en viktig sak, men vi er også opptatt av å ta ansvar for de som er i risikogruppa. Vi synes at det er vanskelig, men ser oss nødt til å utsette foreløpig. Samtidig vet vi at folk fortsatt er i en kritisk situasjon på grensen, og vi kommer til å fortsette å arbeide for kravet vårt. Arbeidet fortsetter, selv om vi ikke kan samles i morgen. Vi er lei oss for dette.

– Det er en desperat situasjon på grensen til Europa der mennesker som har flykta fra land som Syria og Afghanistan blir møtt med de-humanisering, tåregass og mer lidelse. Det er nok nå! Vi krever fred, grunnleggende menneskerettigheter og frihet for mennesker på flukt.

Siden sist torsdag 27.februar har tusenvis av mennesker forsøkt å krysse grensen mellom Tyrkia og Hellas etter kunngjøringen om at de ikke lenger vil bli stoppet av Tyrkia. Hittil har Tyrkia holdt grensen til Europa stengt for flyktninger i tråd med EU-Tyrkia avtalen, som innebærer at Tyrkia får penger for å holde flyktningene unna Europa.

Tyrkia bruker flyktninger i et kynisk maktspill, og europeiske land bryter Flyktningkonvensjonen. Dette er et geostrategisk spill som både Tyrkia og Hellas spiller, og det er rasisme på begge sider av grensa som går ut over flyktninger. Europeiske land avviser mennesker ved grensen og nekter dem retten til å søke asyl. Det er allerede overfylte leiere i Hellas og forholdene er fryktelige.

Situasjonen er akutt.
– Vi krever at Norge fører en solidarisk flyktningpolitikk.
– Retten til å søke asyl er en menneskerettighet, og den retten må gjelde i europeiske land og Norge også.
– Norge må hente flere flyktninger fra Hellas.
– Vi krever at Norge går i front for et bredt europeisk samarbeid for å avlaste Hellas ved hente flyktninger til alle europeiske land.

Tilslutninger:
Antirasistisk Senter
Rødt Oslo Solidaritet
Refugee 4 Refugees
One Family – No Borders
Rød Ungdom
SV Drammen
Rødt Ullensaker og Nannestad
Venstrealliansen
Rødt Oslo
Oslo Sosialistiske Studenter
Refugees Welcome Norway
JAI JAGAT NORGE
Kvinnefronten Oslo
Ungkurd Norge Riksforbundet
Grønt Kvinnenettverk