Norge åpner for innvandrere fra tredjeland

- Nå åpner vi for at arbeidsgiverne kan få den arbeidskraften de trenger, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.
Foto: Pixaby
Innvandrere fra land utenfor EØS kan få komme til Norge i sommer. Regjeringen har nå gjort de nødvendige endringene i regelverket.
98Shares

Bondelaget har i samarbeid med grønt-, frukt- og bærnæringa i lengre tid jobbet for å få inn en åpning i regelverket for å ta inn arbeidskraft fra tredjeland. Forutsetningen er at de reise tilbake til hjelandet når sesongarbeidet er ferdig.

– Vedtaket i regjeringen er en etterlengtet og god avklaring. Dette vil bidra til at flere bønder klarer å gjennomføre årets produksjon som planlagt, sier Lars Petter Bartnes i Bondelaget. Han understreker at dette kommer i tillegg til flere tiltak for å skaffe arbeidskraft fra Norge og EØS.

– Vi er fornøyde med den totale innsatsen til regjeringen for å skaffe arbeidskraft til landbruket, sier Bartnes til Norsk Landbruk.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sier hun er glad for at de kan gjøre endringer i regelverket som innebærer at sesongarbeidere fra land utenfor EØS som skal arbeide i landbruket, kan komme til Norge.

– Nå åpner vi for at arbeidsgiverne kan få den arbeidskraften de trenger, sier statsråden.

– Det er viktig å åpne opp når smittesituasjonen tillater det i Norge. Derfor gjør vi det nå mulig for sesongarbeidere fra tredjeland å komme til Norge. Jeg må likevel minne arbeidsgiverne om at smittesituasjonen medfører praktiske utfordringer og at sesongarbeiderne må overholde de til enhver tid gjeldende reglene om karantene etter ankomst fra utlandet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.