Bli med i Ungdommens ytringsfrihetsråd!

Er du mellom 16 og 26 år gammel og engasjert i saker som gjelder ytringsfrihet og samfunnsdebatt?

Vil du lære mer om og diskutere hvorfor det er viktig å kjempe for ytringsfriheten og hva det innebærer å bli fratatt denne retten? Norsk PEN og Fritt Ord søker medlemmer til Ungdommens ytringsfrihetsråd.

Eller har du barn, barnebarn eller kjenner venners barn som dette kan være aktuelt for? Informer dem om Ungdommens ytringsfrihetsråd!

Ungdom i Norge deltar mindre i offentlige debatter nå enn for kun få år siden, viser Medietilsynets undersøkelse av kritisk medieforståelse (2019). Mange får nyheter via sosiale medier, og tidsbruken på sosiale medier er langt høyere enn tiden ungdommer bruker på tradisjonelle medier. Å delta i debatter på sosiale medier kan både være inkluderende og positivt, og samtidig en nådeløs opplevelse. Blir stemmene til ungdommer i Norge virkelig lyttet til?

Norsk PEN og Fritt Ord etablerer nå et ungdomsråd som skal diskutere og vurdere ungdoms utfordringer og muligheter i dagens ytringsfrihetsklima. Rådet vil bli ledet av forfatter og menneskerettighetsforkjemper Nancy Herz og skal bestå av inntil 15 deltakere, som sammen skal diskutere og komme med konkrete forslag til hvordan ungdom og unge voksne kan bli bedre rustet til å delta i samfunnsdebatten. Hvilke utfordringer står de overfor? Hvem kommer til orde? Hvem blir utsatt for hatefulle ytringer og hersketeknikker? Hvilke muligheter har ungdom og unge voksne til å påvirke det offentlige ordskiftet?

Vi inviterer med dette unge mellom 16 og 26 år fra hele landet til å søke seg til Ungdommens ytringsfrihetsråd.

Opplegg:
Gjennom fire helgesamlinger i løpet av høsten 2020 og våren 2021 vil deltakerne møte engasjerte innledere og tilegne seg kunnskap om ytringsfrihet og deltagelse i det offentlige ordskiftet. Det vil være opplæring i debatteknikk og hvordan skrive kronikker og debattinnlegg, og alle skal være med å utarbeide og presentere gode råd og løsningsforslag til samfunnsdebatten.

Praktisk informasjon:
Tidspunkt for fire helgesamlinger:
24.-25. oktober 2020
21.-22. november 2020
13.-14. februar 2021
20.-21. mars 2021

Sted:
Litteraturhuset i Oslo.
Samlingen 13.-14. februar 2021 kan bli lagt til en annen by.

Arbeidsspråket er norsk.

Deltakerne får lunsj begge dager og felles middag lørdag.

Norsk PEN og Fritt Ord dekker reise og overnatting til de som trenger det.

Deltakere under 18 år må levere signert bekreftelse fra sine foresatte på at de har tillatelse til å delta.

Dersom du blir valgt ut til å være med, er det forventet at du deltar på alle fire samlingene, så langt det lar seg gjøre. Du må også regne med noe individuelt arbeid mellom hver samling.

Det er begrenset antall plasser, og ved å fylle ut søknadsskjemaet melder du din interesse for å delta. Du vil bli bedt om å skrive inn informasjon som navn og adresse, foresattes kontaktinfo hvis du er under 18 år, og litt om deg selv og din motivasjon for å være med i Ungdommens ytringsfrihetsråd.

Deltakere vil bli valgt ut slik at rådet så langt det lar seg gjøre sikres god representasjon mht. kjønn, alder, funksjonsvariasjon, geografi, bakgrunn og erfaring. Du vil motta en e-post i løpet av første halvdel av august med beskjed om hvorvidt du er valgt ut til å delta eller ikke.

Påmelding gjennom denne lenken.

Søknadsfrist: Onsdag 1. juli 2020 kl. 23.59