Invitasjon til å foreslå kandidater til det nye rådet for flerkulturelle minoriteter Oslo

1Shares

Rådet for innvandrerorganisasjoner (RiO) legges ned og erstattes med et nytt råd for flerkulturelle minoriteter senere i år.

10 nye faste medlemmer og 10 nye varamedlemmer skal velges.

Du kan foreslå deg selv eller andre som kandidat ved å fylle ut nominasjonsskjema som det er lenke til i brevet eller på rådets nettside og send senest 24. august 2020 til:

[email protected]

eller

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)

Rådet for flerkulturelle minoriteter

Rådhuset, Rådhusplassen 1

0037 OSLO

For spørsmål, ta kontakt med:

Marte Stine Skinnerlien [email protected] ,

Mobil: +47 474 88 726

Bente Ingrid Arnesen [email protected] ,

Mobil: +47 920 85 567