Invitasjon til å foreslå kandidater til det nye rådet for flerkulturelle minoriteter Oslo

«Bruk din stemme! Nominer din kandidat til det nye Rådet for flerkulturelle minoriteter nå!

Rådet for innvandrerorganisasjoner (RiO) legges ned og erstattes med et nytt råd for flerkulturelle minoriteter senere i år.

10 nye faste medlemmer og 10 nye varamedlemmer skal velges.

Du kan foreslå deg selv eller andre som kandidat ved å fylle ut nominasjonsskjema som det er lenke til i brevet eller på rådets nettside og send senest 24. august 2020 til:

[email protected]

eller

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS)

Rådet for flerkulturelle minoriteter

Rådhuset, Rådhusplassen 1

0037 OSLO

For spørsmål, ta kontakt med:

Marte Stine Skinnerlien [email protected] ,

Mobil: +47 474 88 726

Bente Ingrid Arnesen [email protected] ,

Mobil: +47 920 85 567