Antirasistisk markering i Johanne Zhangjias minne

(Kunngjøring)

Mandag, 10 August 2020
Eidsvolls plass, Oslo, Norway

DET ANGÅR DEG –
ARBEID MOT RASISME OG DISKRIMINERING I PRAKSIS:

Antirasistisk arbeid i praksis på personlig nivå kan blant annet være å møte opp på minnesamlingen som vi nå inviterer deg til.
Kjenner du deg fremmed i tematikken, er du spesielt velkommen!
Det er når den vennlige, men tause majouriteten reiser seg og står side om side med oss at andringene vil skje.

Mandag 10. august er det ett år siden Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble drept av broren i sitt eget hjem på Eiksmarka. Vi lovte at vi ikke skulle glemme henne, og vi lovte å kjempe videre. Den siste tiden har vist oss at rasisme diskuteres mer høylytt og av mange flere enn før. Samtidig føler mange kanskje på håpløshet og handlingslammelse. For hva kan vi gjøre når vi gjennom flere tiår ikke ser den faktiske endringen vi håper på og jobber for?

Kom og legg ned en blomst, heng opp et minne (en tanke, et bilde, noen ord, et dikt, en tegning e.l.) i minnetreet, snakk med en medadoptert, bli kjent med noen andre som også har lovet å kjempe videre og ikke glemme.

Alt som henges opp i minnetreet, vil bli tatt vare på, fotografert, arkivert og vist frem ved en senere anledning. Du kan være anonym om du ønsker det. Du kan også delta digitalt ved å sjekke inn i arrangementet på FB, legge ut et bilde, en video eller noen ord i selve arrangementet.

Av hensyn til den pågående pandemien har vi valgt å ha en stille markering der man kan komme og gå som det passer i de to timene. Vi oppfordrer samtidig til å følge gjeldende smittevernregler.