Hjem Det skjer Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2020

Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2020

(Kunngjøring) Sammen for å lykkes – Kommunenes, næringslivets og frivillighetens bidrag til integrering i lokalsamfunn.

Kl. 10.00 Åpningstale ved statsminister Erna Solberg

Kl. 10.10 Hvordan lykkes vi sammen for god integrering? Innlegg fra kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Kl. 10.20 Integreringsreformen. Innlegg ved ekspedisjonssjef Lisbeth Fransplass Røren

Kl. 10.35 Hvordan bidrar innvandrerorganisasjoner til integrering i lokalsamfunnet? Innlegg ved styreleder Raajini Rajalingam, Vestland Innvandrerråd

Kl. 10.45 Mangfold i arbeidslivet. Næringslivets ansvar og rolle. Innlegg ved Sjur Gaaseide, CEO Deloitte AS

Kl. 11.00 Pause

Kl. 11.15 Panelsamtale: Sammen for å lykkes – Kommunenes, næringslivets og frivillighetens bidrag til integrering i lokalsamfunn. Ordfører Lisbeth Hammer Krog (Bærum kommune), Gaaseide (Deloitte), Rajalingam (Vestland Innvandrerråd)

Kl. 11.55 Kulturelt innslag

Kl. 12.00 Utdeling av Mangfoldsprisen

Kl. 12.30 Lunsj

Kl. 13.20 Parallelle sesjoner, se egen oversikt

Kl. 14.20 Pause

Kl. 14.40 Parallelle sesjoner fortsetter

Kl. 15.40 Oppsummering ved politisk ledelse

Kl. 16.00 Konferansen avsluttes

Parallelle sesjoner

Kunnskapsdepartementet

  • Styrking av sivilsamfunnetsrolle:

– Å bidra til rask integrering i lokalsamfunnet.

– Å bekjempe barrierer til integrering – innspill til ny handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

  • Integrering gjennom kunnskap – ny integreringslov og kompetansereformen
  • Erfaringer i lys av koronasituasjonen – hvordan har skole-hjemsamarbeidet fungert, informasjonen etc.

Helse- og omsorgsdepartementet

  • Erfaringer fra koronakrisen: Myndighetenes informasjon til, og kommunikasjon med, innvandrerbefolkningen.
  • Eldre innvandrere – i ukjent landskap – hvordan skape gode og integrerte møteplasser  i frivilligheten,  som fremmer både aktivitet og helse.

Kulturdepartementet

  • Felles innsats – offentlige myndigheter og lokalsamfunnets rolle i arbeidet mot  rasisme og diskriminering.

Justis- og beredskapsdepartementet

  • Konfliktrådets frivillige lekmeklere – Integrering og dialog i lokalsamfunn.

Arbeids- og sosialdepartementet

  • Hva kan gjøres for å styrke innvandreres tilknytning til arbeidslivet i lys av korona-krisen?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  • Samarbeid mot diskriminering av innvandrere på boligmarkedet.
  • Forsøk med anonyme søknader i staten – et pilotprosjekt hvor 15 statlige virksomheter deltar.

Meld deg på konferansen