Rapportlansering: Sosial ulikhet i krisetider!

Velkommen til rapportlansering!

Thursday, 24 September 2020
Sentralen
Øvre Slottsgate 3, Oslo, Norway

Torsdag 24.september lanserer MiRA-Senteret utredningen:
Sosial ulikhet i krisetider- MiRA-Senterets utredningen basert på minoritetskvinners egne erfaringer under korona-krisen

Sted; Sentralen (Marmorsalen), Øvre Slottsgate 3, Oslo
Tid: 11.00-13.00

Hvilken effekt har korona-krisen hatt på minoritetsbefolkningen så langt? Har sosial ulikhet og maktstrukturer i samfunnet hatt innvirkning på hvem som rammes hardest i en krisesituasjon?
Hvordan kan vi bruke erfaringene som vi har gjort oss gjennom korona-krisen til å styrke det fremtidige arbeidet innenfor forebyggende helsearbeid, arbeidslivs-inkludering og reduksjon av sosial ulikhet?

Bli med på debatten når MiRA-Senteret lanserer utredningen: «Sosial ulikhet i krisetider!»

Utredningen er basert på både internasjonale erfaringer og nordiske funn. Samtidig som den inneholder en sammenfatning av MiRA-Senterets egne funn, innhentet gjennom en omfattende nettverksdekkende kartleggingsundersøkelse med minoritetskvinner gjennom korona-perioden. Svarene som kommer til syne er både urovekkende og alvorlige, men kan også bidra til å styrke samfunnet vårt i fremtiden.

Vi inviterer alle interesserte til å bidra til en spennende debatt og det blir innlegg fra flere fagpersoner som på ulike måter kan bidra til å løfte frem viktige erfaringer.

Detaljert program kommer!

Grunnet smittevern vil rapportlanseringen ha begrenset antall plasser. Meld deg derfor på allerede i dag for å sikre deg plass.

Send påmelding til [email protected] innen 10.september.

Det vil bli servert enkel lunsj, te og kaffe.
MiRA-Senteret vil ellers forholde seg til alle smittevernregler som er gjeldende på daværende tidspunkt.