Glokale stemmer

Velkommen.

Velkommen.

Velkommen til å møte de nye historiene og det skapende mangfoldet i det “glokale” Oslo!

Korona-pandemien har ikke stoppet skapende kunstprosesser i TekstLab!

Gjennom hele året har barn, ungdom og kunstnere i TekstLab fortsatt å utvikle ny kunst, tekster, historier, dans, musikk og performance. Mye ble i vår flyttet til live streaming og vår digitale arena, og vi har alle opplevd savn etter å kunne møtes og være sammen med publikum.

Vi har valgt «tilhørighet» som tema for årets festival, hvor vi inviterer deg til å delta på mange små møteplasser på Deichman Biblo Tøyen, Sentralen og Interkulturelt Museum på Grønland. Du kan oppleve forestillinger og work-in-progress visninger av ny kunst som er under utvikling i mange deler av byen vår. Det er verksteder, lab og prøverom med barn, ungdom og unge talenter, som minner oss om at det finnes et mangfold av unge stemmer og nye historier som skal bli sett og hørt i kunstlivet og samfunnet.

Under årets festival ønsker vi blant annet velkommen til vår nye samarbeidsarena:
Ung i Kunst – Live Art på Interkulturelt Museum, og til internasjonalt seminar: Kunst som Politikk med tema om hvordan vi kan organisere kunst- og kulturlivet på en måte som gjør at alle har reell mulighet til å delta.

Søndag 18. oktober. Reserver din billett her.

Tirsdag 13. oktober viser tre unge kunstnere: Hanna Asefaw, Michael Aspli og Ornilia Ubisse fra talentprogrammet Inkubator utdrag av scenisk arbeid i utvikling, som blant annet berører erfaringer i pandemiens tid.

Kunstnerne, med fler, møter du også i TekstLab-Kollektivet som utforsker hvordan vi bærer med oss stedet i vår kollektive erfaring av tilhørighet og identitet. Velkommen til arbeidsvisining i galleriet torsdag 15. og fredag 16. oktober.

Lørdag 17. oktober møtes hovedstadens råeste unge stemmer til Scratch-kveld på Sentralen. Reserver din billett her.

Festivalen er gratis og åpen for alle.

Festivalprogrammet: www.tekstlab.com/program-2020

Tidspunkt: 12.-18. oktober.
Sted: Interkulturelt Museum – Deichman Biblo Tøyen – Sentralen.