Språkdagen

13Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

Møt NRK-journalist Fredrik Solvang, språkdirektør Åse Wetås, kultur- og likestillingsminister Abid Raja, sametingspresident Aili Keskitalo og mange andre kloke hoder!

Meld deg på Språkdagen her

Språkdagen 2020 byr på innlegg og debatter om tre sentrale temaer: helsespråk, språk og digitalisering og mindretallsspråk i Norge.

  • Hvordan kan språkarbeid i helsesektoren komme pasientene til gode?
  • Hvordan kan språkteknologi forenkle hverdagen?
  • Hvordan kan det offentlige styrke det språklige mangfoldet i Norge?

Følg Språkdagen og få svarene.

Språkdagen varer fra kl. 9 til 12 og finner sted på Det Norske Teatret i Oslo. Debattleder er Fredrik Solvang. Arrangementet blir halvdigitalt – en blanding av forhåndsinnspilte innslag og debatter i sanntid, alt profesjonelt produsert til én sending som folk kan følge digitalt der de er.

Hovedtemaet for Språkdagen 2020 er felles ansvar for språk. Aktualiteten er den nye språkloven, som er til behandling i Stortinget. Den tilhørende stortingsmeldingen om språk understreker sektorenes eget ansvar for å gjennomføre norsk språkpolitikk. Vi ønsker å sette søkelyset på hvilke konsekvenser loven og stortingsmeldingen får for det offentlige Norge.

Program for Språkdagen 2020
9.00–9.30
Åpning

Abid Raja, kultur- og likestillingsminister
Fredrik Solvang, journalist i NRK
Åse Wetås, direktør i Språkrådet

9.30–10.00
Debatt om helsespråk (ledes av Fredrik Solvang)

Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet
Tore Bratt, kommunikasjonssjef ved Helgelandssykehuset
Vibeke Herikstad, prosjektleder for digitale innbyggertjenester i Helse sør-øst
Anne Kristin Vie, fagdirektør i Forbrukerrådet

10.00–10.15
Innlegg

Wasim Zahid, hjertespesialist ved Drammen sykehus, profilert tvitrer, youtuber og skribent

10.15–10.45
Debatt om språk og digitalisering (ledes av Fredrik Solvang)

Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Cat Holten, avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet
Lars Rønn, nettredaktør i Skatteetaten
Espen Sunde, kanalsjef i Nav

10.45–11.00 PAUSE
11.00–11.10
Innlegg

Aili Keskitalo, sametingspresident

11.10–11.40
Debatt om mindretallsspråkene i Norge (ledes av Fredrik Solvang)

Guri Melby, kunnskaps- og integreringsminister
Øystein Vangsnes, professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø
Petter Noddeland, generalsekretær i Norges døveforbund
Jon Christian Fløysvik Nordrum, jurist og klarspråksansvarlig

11.40–11.50
Avslutning

Åse Wetås, direktør i Språkrådet