Sámedikki dievasčoahkkin/Sametingets plenum 2017-2021
Foto: Kenneth Hætta
Den nye formuleringen av loven om tilrettelegging for samer er i tråd med tiden, skriver Aili Keskitalo i dette innlegget. 
51Shares

Rune Bjerkli skriver i Utrop den 14. oktober at en foreslått endring av ordlyden i paragraf 108, om tilrettelegging for samer, vil kunne føre til at diskriminering lovfestes i Norge, og at samer vil få fordeler sammenlignet med kvener og norskfinner. I den nye formuleringen brukes ordet ‘folk’ i stedet for ordet ‘folkegruppe’.

«Det er flott å verne om samene, men å gjøre dem til et separat folk åpner for å gi dem fordeler andre minoriteter ikke vil få. Det er en farlig utvikling», skrev Rune Bjerkli den 14. oktober.
Foto : Faksimile, Utrop, 14.10.2020.

Ny ordlyd reflekterer dagens situasjon

Sametinget ønsker velkommen en oppdatering av denne grunnlovsparagrafen, og vi vil løfte den nye ordlyden til sametingets plenum for å kunne samtykke til en ny ordlyd. Det vil etter planen skje i begynnelsen av desember. Andre deler av grunnloven er oppdatert, så vi synes det er på høy tid at dette gjøres.

Samiske næringer og kultur er under sterkt press

Det er etter vår oppfatning slik at en ny formulering av denne paragrafen ikke endrer norsk samepolitikk, men heller reflekterer dagens situasjon. Samene er et folk, og urfolk i Norge. 

Samiske språk og kulturtiltak, ingen trussel

Når det gjelder skribentens beskrivelse av samenes situasjon, så tror jeg ikke han har tatt inn over seg at alle de samiske språkene er truede språk i Norge i dag, ifølge UNESCO, og at samiske næringer og kultur er under sterkt press. Jeg er ikke enig i at samiske språk og kulturtiltak er en trussel mot andre, jeg tror tvert imot at den er et positivt bidrag til et flerspråklig og flerkulturelt samfunn. Det er f.eks. ikke samiske språk som tar plassen til minoritetsspråk i Norge, det er det andre språk som gjør.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.