Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjekt om etnisitet og karriereutvikling

Dette er invitasjon til deg eller til noen du kjenner om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å se nærmere på etnisitet og karriereutvikling i Norge.

Formål
Formålet med prosjektet er å se nærmere på hvordan etnisitet slår ut i forbindelse med karriereutvikling blant menn med etnisk bakgrunn fra Afrikansk eller Asiatisk bakgrunn i Norge.

Forskningsprosjektet er en del av en masteroppgave i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold. Det ferdige prosjektet vil bli presentert ovenfor sensor og eventuelt andre mastergradsstudenter.

Hvem kan delta?
Prosjektet mangler nok informanter i utvalg 2. Utvalgskriteriene for det er at det er menn med etnisk bakgrunn fra Asia eller Afrika som er i arbeid i dag og som ønsker å bli leder i fremtiden.

  • Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
  • Høgskolen i Østfold er ansvarlig for prosjektet.
  • Hva innebærer det for deg å delta?

For de som deltar innebærer det at det blir gjennomført et intervju i utvalgte temaer for prosjektet. Intervjuet foregår over videosamtale (Skype eller Teams) og et lydopptak (ikke videoopptak) blir tatt, samt notater underveis i intervjuet.

Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Opplysningene anonymiseres når oppgaven er godkjent, noe som etter planen er våren 2021. Data vil bli lagret i anonymisert form på Høgskolen i Østfolds sikre servere i denne perioden, men med tanke på oppfølging av studien kan dataene bli lagret på servere til andre vitenskapelige institusjoner etter den tid – også her i anonymisert form.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien så kan du ta kontakt med:
Høgskolen i Østfold ved Hamza El Mekki Gartit på [email protected].