Vil du hjelpe til å motvirke ensomhet og isolasjon blant eldre innvandrere?

Author Recent Posts Redaksjonen Latest posts by Redaksjonen (see all) Utrops utgave 24 – 2024 er ute nå! - 20.06.2024 Forside av utgave 24-2024 - 20.06.2024 Utrops utgave 23 – 2024 er ute nå! - 13.06.2024 En dag i uken: mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag på dagtid (12-16) Eldre, Flyktninger, Fritid, Helse og sosial, Lokalmiljø, […]
En dag i uken: mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag på dagtid (12-16)
Eldre, Flyktninger, Fritid, Helse og sosial, Lokalmiljø, Samfunn

Caritas Norge skal opprette en sosial telefontjeneste og organisere sosiale aktiviteter for eldre innvandrere som ofte opplever ensomhet og isolasjon, særlig i koronatiden. Vi trenger engasjerte frivillige som har lyst til å gjøre livet bedre for denne sårbare gruppen. Hvis du snakker polsk, spansk, arabisk, somali, persisk eller urdu, er det stort pluss.

Vi trenger frivillige til å…

  • ha sosiale telefonsamtaler med eldre innvandrere
  • gjennomføre sosiale aktiviteter for eldre innvandrere

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter empatiske mennesker som har lyst til å sette av litt av sin tid til eldre innvandrere som føler seg ensomme. Vi ser etter deg som ønsker å bidra til en bedre hverdag for eldre innvandrere gjennom sosiale samtaler og kreative aktiviteter.

Krav

  • Må gjennom opplæring

https://frivillig.no/caritas/vil-du-hjelpe-til-a-motvirke-ensomhet-og-isolasjon-blant-eldre-innvandrere