Lansering av forskningsrapporten “Rasisme, diskriminering og tilhørighet blant utenlandsadopterte”

1Shares

På oppdrag fra Bufdir har By- og regionforskningsinstituttet NIBR kartlagt erfaringer med rasisme, diskriminering og tilhørighet blant utenlandsadopterte i Norge. Studien er en del av arbeidet Bufdir gjør for å fremskaffe forskning om rasisme og diskriminering i Norge.

I studien har NIBR undersøkt utenlandsadoptertes erfaringer med rasisme og diskriminering, hvordan de forstår og definerer dette, og hvilke strategier de bruker for å håndtere situasjoner der de møter rasisme, diskriminering og forskjellsbehandling. I tillegg har studien utforsket hvordan utenlandsadopterte opplever sin tilhørighet til Norge, til sitt fødeland og til familien i Norge.

Program

Programmet er under utarbeidelse og oppdateres jevnlig.

Deltakere:

Gry Haugsbakken, statssekretær i Kulturdepartementet

Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir

Mariann Stærkebye Leirvik, forsker II ved NIBR

Vilde Hernes, forsker II ved NIBR

Tone Maia Liodden, forsker II ved NIBR

Linda Tinuke Strandmyr, fungerende leder i Antirasistisk Senter

Daniel Abimael Skjerve Wensell, styremedlem i Adopsjon i Endring

Helge Solberg, teamkkoordinator i Verdens Barn

Tid: 15.11, 09.00-10.45.
Sted: Litteraturhuset (Skram).