OXLO-konferansen 2021 – Tema: Arbeidsliv og diskriminering

Author Recent Posts Redaksjonen Latest posts by Redaksjonen (see all) Utrops utgave 23 – 2024 er ute nå! - 13.06.2024 Forside av utgave 23-2024 - 13.06.2024 Utrops utgave 22 – 2024 er ute nå! - 06.06.2024 Tid      : Onsdag 17. november, kl. 09:00-15:15 Sted   : Rådhuset i Oslo, Auditoriet, 0037 OSLO Om aktiviteten Tema for årets OXLO-konferanse: Mangfoldets muligheter – «Arbeid mot […]

Tid      : Onsdag 17. november, kl. 09:00-15:15
Sted   : Rådhuset i Oslo, Auditoriet, 0037 OSLO

Om aktiviteten

Tema for årets OXLO-konferanse: Mangfoldets muligheter – «Arbeid mot rasisme, diskriminering og fordommer gjennom inkludering i arbeidsliv»

Program (endringer kan forekomme):

Første del: «Historien frem til i dag»:

 • Kulturinnslag
 • Åpning v/ordfører Marianne Borgen
 • Ungdom og arbeidsliv v/ EMI
 • Forskning v/Kristian Tronstad
 • “Historien gjennom 20 år”:
  – Nikita Amber Abbas
  – Ervin Kohn – Det mosaiske trossamfund
  – Mikkel Berg-Nordlie – OsloMet/NIBR
  – Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • “Opparbeidede rettigheter i arbeidslivet – Truet under pandemien?” v/Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO

11:30-12:15 Lunsj

Andre del: «Fokus på fremtidens arbeidsliv»:

 • Kulturinnslag/Teaterforestilling
 • Internasjonalt perspektiv
 • Sofasamtale
 • Speakers Corner – Åpen mikrofon – innlegg fra publikum
 • Sofasamtale: Fokus på fremtiden og beste praksis:
 • Arbeidet mot rasisme og diskriminering de siste 20 årene. (Utviklingen 20år siden, nå og fremover) v/ Manuella Ramin Osmundsen
 • Morgendagensledere – 2 undommer/unge voksne oppsummerer og forteller om sine forventninger fra politikere, samfunnsleder, private og andre.

Arrangementet er gratis.

Meld deg på her:  https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=F3JSP5LWUP1J

Arrangementet er i regi av Enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune i samarbeid med
– Barne,- og ungdomssenteret på Holmlia- BUSH,
– Minotenk,
– Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger – SEIF,
– Organisasjon mot offentlig diskriminering –OMOD,
– Helseforum for kvinner,
– Norsk Pakistansk Eldreforening,
– Likestilling,- og diskrimineringsombudet – LDO,
– African Student Association – ASA,
– Interkulturell Kvinnegruppe – IKKG