Menneskerettighetskonferanse og utdeling av OXLO-prisen 2021

Author Recent Posts Redaksjonen Latest posts by Redaksjonen (see all) Utrops utgave 24 – 2024 er ute nå! - 20.06.2024 Forside av utgave 24-2024 - 20.06.2024 Utrops utgave 23 – 2024 er ute nå! - 13.06.2024 Tid : Fredag 19. november, kl. 10:00-15:00 Sted : Rådhuset i Oslo, Bankettsalen, 0037 OSLO Om aktiviteten Retten til […]

Tid : Fredag 19. november, kl. 10:00-15:00
Sted : Rådhuset i Oslo, Bankettsalen, 0037 OSLO

Om aktiviteten

Retten til arbeid er en menneskerett, og et felles ansvar!

På menneskerettighetskonferansen skal vi diskutere, stille spørsmål og reflektere om hvorvidt alle har like muligheter i arbeidslivet. Vi skal høre fra ulike aktører, fra næringslivet, institusjoner og sivilsamfunn, om hvordan de jobber for å skape et inkluderende arbeidsliv, og hvilke utfordringer de møter på.

Vi ønsker at konferansen vil inspirere og gi håp og verktøy, både for den enkelte og for dem som har makt til å skape større inkludering.

Konferansen er en møteplass hvor alle kan utvikle nettverk og skape synergier.

Konferansen er gratis og åpen for alle. 

Program kommer.

Meld deg på her:  https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=KX38R5UXJ11N

Vi avslutter konferansen med at ordfører Marianne Borgen deler ut OXLO-prisen 2021.

OXLO-prisen tildeles en organisasjon, virksomhet eller enkeltperson som har gjort en spesiell innsats for å gjøre Oslo til en raus, inkluderende og åpen by for alle, fri for fordommer, rasisme og diskriminering. Les mer om OXLO-prisen her.


Arrangører:

  • Antirasistisk Senter
  • Enhet for mangfold og integrering (EMI) i Velferdsetaten i Oslo kommune
  • Forandringshuset
  • FRI-Oslo og Viken
  • Norsk Folkehjelp
  • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL-Oslo)
  • Skeiv verden Oslo og Viken