Menneskerettighetskonferanse og utdeling av OXLO-prisen 2021

1Shares

Tid : Fredag 19. november, kl. 10:00-15:00
Sted : Rådhuset i Oslo, Bankettsalen, 0037 OSLO

Om aktiviteten

Retten til arbeid er en menneskerett, og et felles ansvar!

På menneskerettighetskonferansen skal vi diskutere, stille spørsmål og reflektere om hvorvidt alle har like muligheter i arbeidslivet. Vi skal høre fra ulike aktører, fra næringslivet, institusjoner og sivilsamfunn, om hvordan de jobber for å skape et inkluderende arbeidsliv, og hvilke utfordringer de møter på.

Vi ønsker at konferansen vil inspirere og gi håp og verktøy, både for den enkelte og for dem som har makt til å skape større inkludering.

Konferansen er en møteplass hvor alle kan utvikle nettverk og skape synergier.

Konferansen er gratis og åpen for alle. 

Program kommer.

Meld deg på her:  https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=KX38R5UXJ11N

Vi avslutter konferansen med at ordfører Marianne Borgen deler ut OXLO-prisen 2021.

OXLO-prisen tildeles en organisasjon, virksomhet eller enkeltperson som har gjort en spesiell innsats for å gjøre Oslo til en raus, inkluderende og åpen by for alle, fri for fordommer, rasisme og diskriminering. Les mer om OXLO-prisen her.


Arrangører:

  • Antirasistisk Senter
  • Enhet for mangfold og integrering (EMI) i Velferdsetaten i Oslo kommune
  • Forandringshuset
  • FRI-Oslo og Viken
  • Norsk Folkehjelp
  • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL-Oslo)
  • Skeiv verden Oslo og Viken