Holder protestmarkering mot innstramninger i utlendingslovgivningen

Author Recent Posts Claudio CastelloJournalist i Utrop Latest posts by Claudio Castello (see all) Lisa Cooper valgt inn i styret til Voksenåsen - 23.06.2024 – KI kan misbrukes til å fornekte jødeutryddelsene - 23.06.2024 Russisk arbeidssøker diskriminert - 23.06.2024 I anledning kvinnedagen 8. mars ønsker MiRA-Senteret å sette fokus på manglende rettigheter til kvinner med […]

I anledning kvinnedagen 8. mars ønsker MiRA-Senteret å sette fokus på manglende rettigheter til kvinner med minoritetsbakgrunn. Det er gjort mange innstramninger i utlendingsloven de siste årene som har gått spesielt hardt ut over minoritetskvinners tilgang til grunnleggende rettigheter. Dette rettighetstapet kan ikke få fortsette:

Mange minoritetskvinner vil ikke lengre få norsk statsborgerskap og stemmerett ved stortingsvalg fordi de ikke består de nye kravene om norskferdigheter på B1 nivå. Flyktninger vil ikke lengre ha krav på en full minstesats fra folketrygden dersom de blir uføre eller alderspensjonister, og kvinner som er avhengig av sosialhjelp vil ikke kunne skille seg dersom de har kommet til Norge gjennom familiegjenforening på grunn av inntektskravet som stilles for å få innvilget permanent opphold.

Denne gradvise undermineringen av grunnleggende rettigheter har skjedd ganske umerkelig i Norge. Det virker ikke som hverken politikere i stortingssalen eller nordmenn flest er klar over hvor inngripende disse tiltakene er for innvandrer- og minoritetsbefolkningen her i landet. MiRA-Senteret har jobbet med krisehjelp- og rådgivningsarbeid og forebygging av vold mot minoritetskvinner over flere ti-år. Gjennom dette arbeidet erfarer vi hvordan de innvandringspolitiske tiltakene påvirker situasjonen til minoriteter bosatt i Norge.

Vi har nå dokumentert utviklingen de siste 15-årene i en bok kalt Velferdsstatens skyggeside: Rettighetstap for minoriteter. Boka er skrevet av professor emeritus Bente Puntervold Bø og rådgiver og ph.d. Asla Maria Bø Fuglestad på oppdrag fra MiRA-Senteret. Boka tar for seg alle innstramningstiltakene innen utlendingslovgivningen de siste 15 årene, og beskriver konsekvensene tiltakene har for innvandrer- og minoritetsbefolkningen som er bosatt i Norge og deres rettsikkerhet, velferd og mulighet til å oppnå likestilling.

Den 3. mars vil boka overleveres til Justisministeren og justiskomitéen på Stortinget. Det blir også appeller og musikkinnslag på Eidsvolls plass fra kl. 15-17.

Følg med for oppdateringer her!

Vi oppfordrer både privatpersoner og andre organisasjoner til å gi sin tilslutning til protestmarkeringen! Møt opp 3. mars for å legge press på den nye regjeringen slik at ikke rettighetstapet innvandrerbefolkningen utsettes for får fortsette!

Med vennlig hilsen MiRA-Senteret

Tid: 03.03, kl. 15-17
Sted: Eidsvolls plass foran Stortinget