1930-tallets ideologiske og økonomiske kollaps – kan det skje oss i dag?

12Shares

Krisetider i Europa ga grobunn for fascisme og nazisme på 1930-tallet. Men krisene styrket også arbeiderbevegelsens posisjon i Norge. Hva kan de harde trettiårene lære oss om demokratiet?

1930-tallet var preget av en økonomisk krise som følge av børskrakket på Wall Street i 1929. Arbeidsløshet spredde seg både i Norge og Europa, og kommunisme og fascisme var dominerende politiske strømninger.

I Norge brøt Arbeiderpartiet med Lenins Komintern og gikk i regjering med Bondepartiet. I Italia kom Mussolini til makten med sin fascistiske ideologi, mens Hitlers nazisme snart skulle sette i gang andre verdenskrig.

I denne samtalen spør vi hva som egentlig gikk galt på 1930-tallet. Hva gjorde Norge annerledes enn de andre europeiske landene den gang? Og hva kan vi trekke lærdom av for å beskytte demokratiet vårt i dag?

Panelet:

  • Elisabetta Cassina Wolff er historiker. Hun forsker på fascismen i Europa og Italias politiske historie, og er straks aktuell med en bok om nasjonalisme, høyreradikalisme og fascisme i Europa fra 1789 til i dag.
  • Frode Helland er professor i litteraturvitenskap. De siste årene har han forsket på særlig to felt: rasisme og Henrik Ibsen. Han er også dekan ved Det humanistiske fakultet, og denne kvelden vil han være ordstyrer.
  • Mímir Kristjánsson er stortingspolitiker for Rødt og forfatter av boka «Martin Tranmæls metode».
  • Einar Lie er historiker og forsker på økonomisk historie, særlig norsk økonomisk politikk, bank og næringslivsutvikling på 1800- og 1900-tallet.

Tid: 22.03 18.00-19.00
Sted: Deichman Romsås