NIM inviterer til årsmeldingsseminar: Menneskerettighetsåret 2021

Author Recent Posts Claudio CastelloJournalist i Utrop Latest posts by Claudio Castello (see all) Regjeringen vil utrede arbeidet mot ekstremisme - 17.06.2024 Chudasama vil fremme innvandrerkvinners perspektiv i ny bok hun gir ut - 14.06.2024 Innvandrergutter har oftest opplevd psykiske krenkelser i idretten - 14.06.2024 Etter to år med digital lansering av NIMs årsmelding, har […]

Etter to år med digital lansering av NIMs årsmelding, har vi endelig gleden av å invitere til fysisk seminar på Sentralen 30. mars kl. 11.00–12.30.

Nok en gang skal vi finne ut hvor menneskerettighetsskoen trykker og hvordan det siste menneskerettighetsåret har vært. I tillegg skal vi dykke dypere inn i temaet «ny teknologi og menneskerettigheter», som er hovedtemaet under årets årsmeldingsseminar.

Den informasjonsteknologiske utviklingen innebærer en omveltning som ser ut til å bli en av de raskeste og mest dramatiske samfunnsendringene i menneskehetens historie. Den får også store konsekvenser for menneskerettighetene – både på godt og vondt. NIM spør: Er vi flinke nok til å ta disse konsekvensene på alvor når vi lager ny lovgivning som berører menneskerettighetene?

Menneskerettighetsåret 2021 har vist oss at vi ikke alltid er det. Det er jo ikke så rart, siden både menneskerettigheter og ny teknologi reiser svært komplekse spørsmål, både teknologisk og rettslig. I årsmeldingen anbefaler NIM at regjeringen bør sikre at lovforslag som innebærer økt bruk av informasjonsteknologi utredes skikkelig. Utredningene må inneholde grundige konsekvensanalyser som vektlegger menneskerettighetene, særlig retten til privatliv, ikke- diskriminering og ytringsfrihet.

Så hvordan skal vi styrke menneskerettighetene i en høyteknologisk og lynrask tidsalder? Dette og mye mer skal vårt spennende panel diskutere når de treffes til debatt om ny teknologi og menneskerettigheter.

Se hele programmet og meld deg på på våre nettsider her.