Seminar om kvinner med innvandrerbakgrunn og arbeid i Norge

 

Program

11.45 Registrering og kaffe
12.00 Velkommen v / OASEN, Susana Biamon
12.05 Oslos ordfører Marianne Borgen åpner seminar og holder innledning
12.30 LDO ved Heidi Wyller
12.45 JURK ved Frøydis Patursson
13.00 Spørsmål fra salen
13.30 Mingling og servering
14.00 Underholdning

For påmelding: Kontakt Susana Biamon, enten på mobil 47469270 eller via e-post: [email protected]

Om arrangøren

OASEN, kvinner krysser grenser, arbeider for å styrke fellesskapet mellom kvinner på tvers av nasjonalitet og språk.

Seminaret vil ha hovedfokus på kvinner med innvandrere bakgrunn og likestilling, arbeid, utdannelse men vil også ta for seg deltakelse i samfunnet og demokratiet med fokus på arbeidsliv og integrering.