– En fosterhjemsmelding uten konkrete tiltak

 

Aarak (bildet) etterlyser en sterkere satsing på søsken i barnevernet, og et tydeligere ansvar for barn som har flyktet alene til Norge.

– Regjeringen følger ikke opp sine egne ambisjoner for det norske barnevernet, sier Sissel Aarak, leder for nasjonale programmer i SOS-barnebyer, sier hun ifølge en pressemelding.

Hun mener fosterhjemsmeldingen mangler konkrete tiltak og skyver for mye av ansvaret for norske fosterhjem over påkommunene. 

– Dersom kommunene skal kunne gjøre denne jobben trengs det et massivt løft i det kommunale barnevernet. Fosterhjemmene trenger bedre og tettere oppfølging, og må gjøres i stand til å ta imot både søskengrupper og barn som har flyktet alene til Norge.

Ivaretar ikke barn på flukt
For tiden er det mer enn fem tusen barn som har kommet alene til Norge bare i løpet av det siste året, mange av dem i svært ung alder. Og ifølge Aarak inneholder ikke meldingen gode nok tiltak for å ivareta de mange enslige mindreårige asylsøkerne som nå kommer til landet.

– Til tross for den ekstraordinære situasjonen for barn som kommer til Norge, viser fosterhjemsmeldingen viser liten evne til nytenking. I stedet for å komme i gang med bosetting og integrering i et lokalmiljø får disse barna satt livene sine på vent.

Regjeringen kan ifølge Aarak ikke skyve ansvaret over på kommunene uten at det samtidig gis tilstrekklige budsjettmidler.

– Nå må regjeringen følge opp sine egne løfter og gi barnevernet et massivt løft i neste statsbudsjett.