Frigjørings- og veterandagen

Endelig kan vi invitere til fysisk minnemarkering av Frigjørings - og veterandagen på Bygdøynes 8. mai.

Krigsseilermonumentet ble reist i 1980 og avduket av Kong Olav til minne om krigsseilernes innsats under annen verdenskrig. I år er vi glade for å invitere til fysisk minnemarkering ved Krigsseilermonumentet på Bygdøynes igjen. Dagens taler ertidligere redaktør Harald Stanghelle. Det offisielle Norge vil være representert vedutenriksminister Anniken Huitfeldt.

Museets egen skonnert, SS Svanen vil ligge til Bygdøynes brygge. Det Norske Sjømannskor vil, tradisjonen tro, synge ved monumentet og etter seremonien i museets sentralhall.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Program

  • Sjømannskoret synger “Gud signe Norges land”
  • Museumsdirektør Tove Wefald Pedersen ønsker velkommen og leder seremonien
  • Tale ved utenriksminister Anniken Huitfeldt
  • Dagens tale ved Harald Stanghelle
  • Kransnedleggelse ved maritime organisasjoner
  • Sjømannskoret synger “Ja, vi elsker”
  • Samling i museet