Rekordmange overtidstimer for PU-ansatte i Råde

Her, hos Politiets Utlendingsenhet (PU), skulle den nå tiltalte overbetjenten ha vært et forbildefigur
Foto: Claudio Castello
Politiets utlendingsenhet (PU) har registrert mer enn 30.000 overtidstimer hos sine ansatte i løpet av to måneder på Nasjonalt ankomstsenter i Råde.
24Shares

En ansatt har jobbet mer overtid gjennom de siste to månedene enn hva som er lovlig i løpet av ett år, ifølge TV 2.

Årsaken til de mange overtidstimene er at PU manglet ansatte til å jobbe med registrering av nye asylsøkere etter kraftige kutt i bemanningen tidligere.

– Jeg oppfatter at medarbeiderne i Politiets utlendingsenhet og i de distriktene som har bistått oss, har gjort mye ekstra innsats, sier sjef Arne Jørgen Olafsen i PU til kanalen.

Grensen for overtid for sivilt ansatte er 200 timer i året, men kan økes til 300 timer etter avtale med den enkelte. Det høyeste antallet overtid som er registret hos en PU-ansatt på Råde, er 372 timer.

– Vi vil varsle Arbeidstilsynet og snakke med arbeidsmiljøutvalget. Men jeg har og lyst til å si at vedkommende er ved god helse. Han er på jobb i dag, han har godt humør og gjør dette helt frivillig, sier Olafsen.

Samtidig som PU har godkjent 30.000 overtidstimer på to måneder med arbeidet av registrering av ukrainske flyktninger, registrerte Helsedirektoratet like mange timer gjennom hele fjorårets pandemi.

Tillitsvalgte skal møtes neste uke angående overtidstimer. Olafsen sier de er forberedt på at medarbeidere i PU kan måtte yte en ekstra innsats i tiden fremover også.