Norskkonferansen 2006 –Hvordan øke læringsutbyttet?

0Shares

Språkpermen er den norske versjonen av European Language Portfolio (ELP), et pedagogisk verktøy for språklæring og språkundervisning.

Professor Per Lauvås fra Høgskolen i Østfold og Barbara Lazenby Simpson fra Integrate Ireland Language & Training i Dublin vil være to av foreleserne.

Barbara Lazenby Simpson er faglig leder ved språksenteret som tilbyr engelskopplæring for innvandrere.

To lærere ved senteret kommer også for å vise hvordan de bruker ELP som metode i praksis på ulike måter.

Vårens norskkonferanse blir arrangert i Kongressenteret – Folkets hus i Oslo.

Mer informasjon: http://www.vox.no/templates/Course.aspx?id=1654