Afrikanske Ungdommer uten Voksenkontakt

0Shares

PAWA samler kvinner med panafrikansk bakgrunn bosatt i Norge. PAWA ble stiftet i 2003 og har spesielt vært aktiv i Oslo. PAWA ønsker å bli en landsdekkende organisasjon og er i gang med nettverksbygging i hele landet. Organisasjonen jobber med å skape møteplasser for panafrikanske kvinner i Norge, danne nettverk og fremme faglige diskusjoner mellom medlemmene.

PAWA ønsker å øke bevisstheten hos panafrikanske kvinner om deres
integreringsmuligheter og plikter i det norske samfunnet. PAWA ønsker å være gode rollemodeller for ungdommene. Gjennom dette seminaret vil vi synliggjøre gruppens grunnleggende behov og stimulere til fagrefleksjoner om konkrete inkluderingstiltak.

PROGRAM
09.15 Registrering. Te og kaffe
09.45 Velkommen v/Antoinette Botti og Titus Tenga
09.50 Åpningstale v/Sissel Østeberg Dekan ved Avdeling for Læreutdanning Høyskolen i Oslo
09.55 Hvordan kan Imdi samarbeide med en organisasjon som PAWA v/Skjoldvor Fjelvær
Assisterende direktør i Imdi (Integrering og mangfoldsdirektoratet)
10.10 Afrikanske kvinners utfordringer i Norge v/ Antoinette Botti, leder i PAWA
10.30 Å leve på kanten av samfunnet: Etnisk minoritetsungdom i Akerselva-miljøet i
Oslo v/ Moses Kuvoame.
11.00 Spørsmål
11.10 Advokat Bente Oftedal Roli med spesiell kompetanse på utlendingslovgivning
11.30 Spørsmål
11.45 Pause. Te og kaffe
12.00 Utenriksdepartementets innsats på migrasjon og utvikling v/Thomas Rem Berdal
12.10 African youth I Norge (AYIN) v/ leder Thomas Prestø
12.40 Spørsmål
12.45 Kulturinnslag v/Amina fra African Youth
12.50 Lunsj
13.30 Barneverntjenester/hjelpetiltak v/ Regina Hadahada
13.45 Spørsmål
13.50 Kulturinnslag v/ Haddy fra Queendom
13.55 Idédugnad med tema Drømmer og Visjoner om ”det gode samfunn”
15.45 Oppsummering
16.00 Avslutning

Det tas forbehold om visse endringer i programmet.
Velkommen!