Funksjonshemmede med minoritetsbakgrunn – møtet med hjelpeapparatet

0Shares

Utfordringer for funksjonshemmede med minoritetsbakgrunn i møtet med helsevesenet
Torunn Arntsen Sørheim; Forsker, NAKMI

Utfordringer i hjelpeapparatet og i det sosiale liv
Fahim Naeem; IHSG Internasjonal helse- og sosialgruppe

Betydningen av sosiale nettverk – Norges Blindeforbunds innvandrergruppe
Andreas Poppe m.fl. ;Innvandrergruppa i Norges Blindeforbund

Fortløpende påmelding til Siri Døving, 234 22 733, Bodil Fremstad, 234 22 729 eller e-post: [email protected]