“Helse og barnevern”

Fokus: likeverdige tjenester, brukerperspektiv, innvandrerorganisasjoners ressurser Innledere: ►Athar Ali, Norsk Innvandrerforum ►Atnaf Kerhanu Kebreab, Familieprosjektet ved Barne-, ungdoms- og familieetaten ► Bente Moseng, Barne- og familieetaten i Oslo kommune ► Tamilsk Kvinneorganisasjon ► Tayyab Choudri, Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG) Enkel servering For fullstendig program se www.oslo.kommune.no/emi

Fokus: likeverdige tjenester, brukerperspektiv, innvandrerorganisasjoners ressurser

Innledere:

►Athar Ali, Norsk Innvandrerforum

►Atnaf Kerhanu Kebreab, Familieprosjektet ved Barne-, ungdoms- og familieetaten

► Bente Moseng, Barne- og familieetaten i Oslo kommune

► Tamilsk Kvinneorganisasjon

► Tayyab Choudri, Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG)

Enkel servering

For fullstendig program se
www.oslo.kommune.no/emi