Hva gjør staten for å hindre rasisme og diskriminering?

0Shares

For et år siden nektet en ambulanse å ta med Ali Farah etter at han var blitt slått ned i Sofienbergparken i Oslo.

– Påstander om diskriminerende holdninger i det offentlige må tas alvorlig, sa regjeringen. Samtidig ble det lovet å få fram kunnskap om diskriminering utøvd av myndighetspersoner og å iverksette tiltak.

1. Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås spør: Hva har skjedd? Hvordan vil regjeringen hindre rasisme og diskriminering og sikre likeverdige offentlige tjenester? Regjeringen ved statsråd Anniken Huitfeldt svarer.

2. Du slipper til med spørsmål og kommentarer. Møtet er åpent for alle, men vi inviterer spesielt minoritetsorganisasjoner og andre som jobber mot rasisme og diskriminering.

Endelig program kan leses i forkant av møtet på www.LDO.no

Påmelding: [email protected]  
Påmeldingsfrist: 17. september
 
Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det vil bli servert kaffe/te og kjeks.