Minoriteter og forskning

0Shares

Integrering, minoritetsbarn i skolen, flerkulturell identitet, religion, tvangsekteskap. Utallige temaer legges under lupen av ivrige forskere, både i Norge og i andre vestlige land. Men de færreste av oss vet mye om hvordan et forskningsprosjekt blir til. Hvem er det som har makt til å definere hvilke temaer det er verdt å forske på? Kan gruppene som utgjør empirien – i dette tilfellet minoritetsbefolkningen – inkluderes i slike beslutningsprosesser?

Et annet viktig tema er hvordan forskningen blir brukt og formidlet. Solid kunnskap legger grunnlaget for gode politiske løsninger. Men blir denne kunnskapen tatt i bruk, i et felt hvor politiske agendaer står sterkt?

I offentligheten er ofte forskningsresultater tabloidisert – eller usynlige. På minoritetsfeltet blir resultatet ofte at bare de negative resultatene får spalteplass. Ofte går lite informasjon tilbake til de miljøene som direkte berøres av forskningen.

15. september vil KIM utforske disse temaene nærmere, sammen med Forskningsrådet og program for Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER).

Oversikt over innledere:

• Tor Lunde Larsen (Forskningsrådet): Oversikt om minoritetsforskning finansiert av Forskningsrådet.
• Bjørn Holden (IMDI): Forskning og utvikling: Hvordan defineres prosjektene og hvordan brukes forskningsresultatene?
• Berit Berg (NTNU/IMER): Forslag om sammenslåing av arbeidsliv-, veldferds- og migrasjonsforskningsprogrammene
• Silje Fekjær (UiO): Etterkommere i det norske utdanningssystemet
• Dhayalan Velauthapillai (KIM): Forskning om og med minoriteter?
• Bjørn Hvinden (IMER) om brukermedvirkning, formidling og anvendelse av forskning

Møtet avsluttes med debatt mellom innledere og KIMs medlemmer.