Barnevernet i et flerkulturelt perspektiv

0Shares

Temaet for konferansen er følgende:

”BARNEVERNET I ET FLERKULTURELT PERSPEKTIV”

Konferansen vil sette søkelyset på forholdet mellom barnevernet og innvandrere.

Rådet har fått mange henvendelser fra fortvilte foreldre med minoritetsbakgrunn vedrørende barnevernssaker. På bakgrunn av dette har Rådet vært i kontakt med byrådsavdelingene som har ansvaret for kommunalt barnevern og med det statlige barnevernet (Bufetat) for å formidle bekymringsmeldingene og for å skape kommunikasjon.

Oslo bystyre vedtok i 2001 å sette i gang et arbeid (OXLO-kampanjen) for å gjøre Oslo til en romsligere by å bo i, og med tiltak mot rasisme, nazisme, intoleranse og mot forskjellsbehandling av personer med minoritetsbakgrunn. Konferansen er et ledd i OXLO-arbeidet som videreføres via bydeler og virksomheter i Oslo kommune.

Program

Del I

15.30 – 15.40 Velkommen og informasjon

15.40- 16.00 Fremføring av sketsj laget av Radio Yalla (Vil bli filmet for senere distribusjon).

16.00-16.20 Presentasjon av case, evt en historie formidles

16.20-17.00 Paneldiskusjon. Deltakere: Norsk
Innvandrerforum v/Ahtar Ali, barnevernsleder Marit Hoff, Bydel Alna og representant for fosterhjemstjenesten

17.00-17.45 Servering/bevertning

Del II

17.45-18.05 Orientering om hvilke krav som stilles for å
godkjennes som fosterhjem/beredskapshjem

18.05 – 19.00 Gruppearbeid

19.00-20.00 Presentasjon av gruppearbeid. Kommentarer.
20.00 Avslutning.