KULTURMINNER OG KULTURMINNEPOLITIKK I KURDISTAN OG TIBET

0Shares

Arrangører: Det norske råd for kurdernes rettigheter og Den norske Tibet-komité

For nærmere informasjoner:

http://www.kurdistan.no/1011000846/1224605686  

PROGRAM

15.00
Åpning og velkommen
Lars Gule
RKR

15.05
UNESCOs kulturminnekonvensjoner
Lyder Marstrander
Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning

15.45
Kulturminnepolitikk i Kurdistan
Haci Akman
Universitetet i Bergen

16.15
Pause

16.30
Erfaringer fra tyrkisk Kurdistan

Kommentarer og debatt

17.00
Kulturminnepolitikk i Tibet
Chungdak Koren Leder i den norske Tibetkomité
17.40
Spørsmål, kommentarer og debatt

18.00
Avslutning
Lars Gule

Seminaret arrangeres ved Høgskolen i Oslo, Pilestredet 40, rom 225, 2. etasje.
Pilestredet 40 er den første bygningen på høyre side når man kommer til campus nede fra Pilestredet.