Minoritetsspråklige elever i skolen

0Shares

Konferansen blir arrangert av Flerfaglig gruppe for minoritetsstudier, Høgskolen i Hedmark i samarbeid med Senter for kompetanseutvikling i den flerkulturelle skolen, Høgskolen i Oslo.

Målgrupper: Forskere – politikere -utdanningsadministratorer -lærere – studenter

Hovedinnledning ved Virginia Collier og Wayne P. Thomas, George Mason University, Virginia, USA.

Presentasjon av nyere norsk forskning om minoritetselevers skoleprestasjoner.

Paneldebatt om organisering av skoletilbudet til elever fra språklige minoriteter.

Praktiske opplysninger

Konferansestart 16.09. kl. 11.00, avslutning 18.09. kl. 14.00
Konferanseavgift: kr 1000 (studenter kr 500)

Overnatting med full pensjon: kr 2 250

Frist for innsending av sammendrag til innlegg: 1. mai 2002

Frist for påmelding til konferansen: 15