Flerkulturell audition

Ungdom Mot Vold arrangerer en flerkulturell audition.

Dansere, breakdansere, hip-hoppere o.l. søkes til et flerkulturell arrangement.

– Er du mellom 16-26 år, har rytme og bevegelser, interesse for musikk, glad i å danse og er lærervillig?

UMV gir gratis danse trening med meget flinke og engasjerte korregrafer.

Alle er velkommen, uansett kulturell bakgrunn!

Møt opp til audition og få mer info.
For påmelding og info ta kontakt på tlf: 22 11 31 11