Kunnskap er makt

0Shares

Et nytt skoleår er i gang. Hver dag er det mange tusen lærer som gjør en fantastisk jobb. Vi vet at verdens teknologi utviklet seg raskt. Det er få jobber igjen som ikke krever at man må bruke et dataprogram, forstår engelsk eller kan regne. Men mange elever bryter av skolen før de har fullført videregående opplæring.

I desember 2008 ble det arrangert av KIM Østfold i samarbeid med frivillige organisasjoner et seminar om Drop-out av elever spesielt elever med minoritetsbakgrunn.

Forskjellige taler viste sammenhengene mellom skolefrafall, arbeidsledighet og kunnskapen om behovet for kvalifisert arbeidskraft. Dette illustrerte hvordan skolefrafall ikke er lenger et individproblem eller bare et skoleproblem men er blitt et samfunnsproblem som krever fulle oppmerksomhet. Har statistikken for frafall forandret seg positivt i løpet av de siste årene?

Østfold Innvandrerråd er den gleden av å invitere deg til seminar om DROP OUT .
Kom å høre meninger av fagmenn/spesialister og bidra i debatten.

Mer info:

ØSTFOLD INNVANDRERRÅD

[email protected]