Om medias formidling av innvandringssaker

Opplagsvinner blant innvandrerbefolkningen: VG er avisen som leses flittigst, ifølge undersøkelsen som Universitetet i Oslo og NRK Analyse har gjort blant innvandrere om deres medievaner.
Foto: Jørgen Schyberg
Author Recent Posts Claudio Castello Latest posts by Claudio Castello (see all) Forskning: Kobling mellom etnisk mangfold og lønnsomhet - 21.05.2022 Colombianske menneskerettighetsforkjempere på Oslo-besøk - 20.05.2022 Vestafrikanske rytmer og popstrupesang til årets Riddu Riđđu - 20.05.2022 Innvandring og integrering er tema som får stor oppmerksomhet i media, både i det løpende nyhetsbildet og i […]
0Shares

Innvandring og integrering er tema som får stor oppmerksomhet i media, både i det løpende nyhetsbildet og i debatter. Temaet engasjerer den norske befolkningen. For mange er media viktigste kilde til kunnskap om innvandring og innvandrere.

På temamøtet ser vi i hovedinnlegget bl.a. på enkeltcasene slik disse formidles av journalister og kan brukes til innsalg av nyheter også fra frivillige organisasjoner og offentlige etaters side. Vi ser at noen journalister gjerne tar slike saker, mens andre er skeptiske. Det er altså snakk om en form for motreaksjon i deler av pressen.

Vi får videre et blikk på innvandringspolitikken i media og hvordan det er å være politiker ift. media på innvandringsfeltet – det hele sett fra en politikers ståsted.

I det siste innlegget ser vi på det presseetiske og dilemmaer i innvandringsjournalistikken, bl.a. journalisters ansvar for å få fram begrunnet kritikk av konsekvenser politikk og praksis kan ha for den enkelte – journalistikk som ofte bygger på enkeltpersoners subjektive framstilling av sin sak og situasjon. Her kan det lett oppstå dilemmaer når dette sees ift. forvaltningens taushetsplikt, likhetsprinsippet, internasjonale forpliktelser osv.

Program

Velkommen til dagens seminar – om bakgrunn og hovedideer ved Øyvind Jaer fra JD/Innvandringsavdelingen – 10 min.
Enkelthistorien som strategi. Hovedinnlegg v/ Kjersti Thorbjørnsrud og Tine Ustad Figenschou, forskere fra Institutt for medier og kommunikasjon, UIO – 40 min.
Innvandringspolitikken i media sett fra en politikers ståsted v/statssekretær i Justisdepartementet Pål K. Lønseth – 20 min.
Innvandring i media; populisme, politikk og presseetikk v/ Ann-Magrit Austenå – generalsekretær i NOAS, forfatter og tidligere leder i Norsk Journalistlag – 20 min.

Kommentarer fra salen/diskusjon – 20 min
Vi setter også av tid til kommentarer og spørsmål fra salen etter innlegg 2 og 3.

Sted: Justisdepartementet, R5, Akersgt. 59.
Starter: 04.10.2012 10:00
Avsluttes: 04.10.2012 12:00