Innvandrerråd: Reell innflytelse eller politisk alibi?

17. november arrangerer vi et seminar i Oslo som tar opp tematikken innvandrerråd.

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) er et rådgivende, uavhengig organ for myndighetene i saker som angår personer med innvandrerbakgrunn.

 Påmeldingsfrist er 12. november 2012.

Innvandrerråd kan bidra til viktig samhandling mellom innvandrerbefolkningen og lokale myndigheter. Samtidig har en del slike møteplasser blitt kritisert for å ikke fungere etter hensikten, og ikke ha noen reell politisk makt fordi de ikke har noen funksjon utover det symbolske. Slik kritikk understreker viktigheten av å tenke nøye gjennom hensikten med å opprette innvandrerråd, og hvordan en slik møteplass kan fungere på best mulig måte. Det er med dette utgangspunktet vi ønsker å arrangere et seminar om temaet, og vi stiller spørsmålet:

Seminaret vil vare fra kl. 10.30-16.00 på Thon Hotel Opera, og lunsj er inkludert. Det er et begrenset antall plasser, og påmelding kan sendes til [email protected] innen fredag 9. november.

Innvandrerråd: Reell innflytelse eller politisk alibi?
Tidspunkt: Lørdag 17. november 2012, 10.30-16.00.
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo.

10.30 – 11.00 Registrering
11.00 – 11.10: Introduksjon ved Anita Rathore, utvalgsleder i KIM
11.10 – 11.30: Kristian Rose Tronstad, forsker ved NIBR
Kunnskapsstatus: Hva vet vi om representasjon, politisk inkludering og
deltakelse blant minoriteter?
11.30 – 11.45: Pause
11.45 – 12.05: Ana I. López Taylor og Boniface Okpe, leder og nestleder i
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Hvorfor anser INLO det som viktig å opprette innvandrerråd? Hvilken
funksjon bør disse rådene ha? Hvordan følger INLO opp sine medlemmer som
sitter i andre råd og utvalg?
12.05 – 12.30: Akhenaton de Leon, leder for Rådet for Innvandrerorganisasjoner i Oslo
Hva har Rådet for Innvandrerorganisasjoner (RiO) gjort og hva er
utfordringene?
12.30 – 13.30: Lunsj
13.30 – 14:30: Tema: Et nedlagt råd – Innvandrerrådet i Kristiansand kommune
Det ble i 2011 foretatt en ekstern evaluering av innvandrerrådet i
Kristiansand. Etter evalueringen ble rådet nedlagt, og alternative
former for dialogarenaer skulle utredes.
13.30 – 13.50: Innledning fra Toril Hogstad, rådgiver, enhet for by og samfunn.
13.50 – 14.05: Kommentar fra Abdullahi Mohamed Alason, politiker (AP) i bystyret.
14.05 – 14.15: Kommentar fra Mohammadi Kourosh, tidligere medlem i innvandrerrådet.
14.15 – 14.30: Spørsmål.
14.30 – 14.40: Pause
14.40 – 15.00: Mette Søndergaard, sekretær i Rådet for Etniske Minoriteter, Danmark
Danske erfaringer med integrasjonsråd (NB: innlegget vil holdes på engelsk)
15.00 – 15.45: Spørsmål til innlederne og åpen debatt
15.45 – 16.00: Avslutning ved sekretariatet i KIM