Virker mangfoldspolitikk?

Etniske minoriteter skal ikke kvoteres inn i stillinger, heter det fra en uttalelse fra NHO. I uttalelsen retter man også kritikk mot Inkluderingsutvalgets integreringsinnstilling.
Vi inviterer til Fafo-frokost med rapportlansering onsdag 27. februar 2013 kl. 08:30-09:45 i Fafos lokaler på Grønland i Oslo.

Aftenposten oppsummerte nylig den norske innsatsen for å øke innvandreres deltakelse i arbeidslivet som mislykket. Etter 20 år, 23 handlingsplaner og 672 tiltak er ledigheten blant innvandrere fortsatt tre ganger så høy som blant innfødte.

Men er dette egentlig et dårlig resultat? Hva har vært de viktigste tiltakene for å øke det etniske mangfoldet i arbeidslivet, og hva har virket? Hva mener vi egentlig når vi snakker om etnisk mangfold 
– har vi mangfold når ledigheten blant innvandrere er den samme som blant innfødte? 

Fafo lanserer på dette seminaret en fersk rapport som oppsummerer foreliggende kunnskap om resultatene av mangfoldspolitikken.

Program

Velkommen ved Jon Rogstad, forskningsleder, Fafo

Innledning: Fafo-forsker Anne Britt Djuve presenterer Fafo-rapporten Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet. En kunnskapsstatus.

Kommentarer ved: Arni Hole, ekspedisjonssjef, Barne-, likestillings- og diskrimineringsdepartementet (BLD). Claus Jervell, seniorrådgiver, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Hege Herø, seniorrådgiver, YS. Lars Jacob Hiim, avdelingsdirektør, NHO.

Spørsmål og kommentarer fra salen.