Konferanse om livslang læring

Voksenopplærings forbundet inviterer til århundrets hittil største mønstring om livslang og livsvid læring i et nasjonalt, nordisk og internasjonalt perspektiv.

Det skjer under Uka for voksnes læring 2002.

Form: Stormøtet vil veksle mellom foredrag i plenumssamlinger, parallelle seminarer, workshops, presentasjoner, demonstrasjoner, utstillinger, kultur, kompetansetesting, servering etc.

Mer informasjon: se www.vofo.no, eller ta kontakt:

Vofo, Boks 560 Sentrum, N 0105 Oslo, tlf + 47 22 41 00 00