Ffkf’s jubileumskonferanse 2002

0Shares

ffkf ble formelt stiftet i Trondheim i november 1991. Etter ti år med til dels høy aktivitet, har vi gleden av å ønske velkommen tilbake til stiftelsesbyen, til ffkf’s jubileumskonferanse 2002:

10.000 flyktninger bosatt de siste 10 år
Har kommunene klart jobben?

Vi ønsker med denne konferansen å oppsummere de positive erfaringer mottakskommuner over hele landet har gjort gjennom disse 10 årene, samtidig som vi ser fremover, med fokus på hvilke erfaringer det er nyttig å ta med seg inn i fremtidens flyktningarbeid.

Som innleder på konferansen er vi så heldige å ha så vel dyktige forskere som sentrale politikere, byråkrater, innvandrere, og (ikke minst) gode kolleger fra våre medlemskommuner. Vi vil med dette invitere deg til konferansen; vi tror vi kan love et par spennende dager i Trondheim!